Em gái tôi

Em gái tôi
@Thế

(Bi )V- Kh (Híp ): e tôi chấp nhận làm single mom nhưng tôi phải lấy lại danh dự cho e .   Tôi và e tôi đều thế hệ 9x. Tôi 90 e ấy 94. Nói e nh k phải ruột thịt mà là ng t&...