HLV Man City bị truất quyền chỉ đạo, ôm đầu thất vọng trên khán đài.

Thể thao