Thư tuyệt mệnh của người chồng giết vợ rồi tự sát trong tiệm cắt tóc.

  • Thanhly