Nhiều người dân lao vào "HÔI CỦA'' hoa lúc các tiểu thương đang tự tay phá nát trưa 30 Tết trước khi trả mặt bằng

  • Toàn Trần