Người đàn ông leo lên cột điện tự tử bị cả làng 'chửi' vì làm mất điện ngày nắng nóng

  • Thanhly