Lâm Khánh Chi cho biết nhan sắc của cô cần phải được công nhận.

Lifestyle