Kỳ Duyên gây HÀI với phát ngôn: 'Những chỗ quan trọng cần phình thì phải phình ra'

Lifestyle