Không muốn bị gán mác 'VÔ DUYÊN' thì đừng hỏi người khác những câu này ngày Tết -

  • Toàn Trần