Clip: Khói bay mù mịt che khuất tầm nhìn khiến ô tô đâm sầm vào nhau trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Thanhly