Cháy chung cư 20 tầng ở Sài Gòn- Người ở tầng dưới tháo chạy, giẫm đạp nhau để lên tầng trên. Người dân bứt xúc vì hệ thống báo cháy không hoạt động.

  • Nhi