Chàng trai Việt đầu tiên làm ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới.

Lifestyle