Văn Thanh tái hiện pha ăn mừng HIÊN NGANG BẤT KHUẤT đầy tự tin trên sân Thống Nhất dưới sự phấn khích của cổ động viên !!!

  • Toàn Trần