Trấn Thành trở lại sóng đài Vĩnh Long sau thời gian bị 'cấm cửa'

Giải trí