Phiên bản gốc của Hoàng Yến Chibi trong "Tháng năm rực rỡ" nghe chửi là phát ghiền.

Giải trí