Lịm tim các "soái ca" U23 một giây hóa ngay nam thần khiến fans mê mệt, đứng ngồi không yên..

Giải trí