Katy Perry bị chỉ trích nặng nề là quấy rối tình dục khi cướp nụ hôn đầu đời của thí sinh tại American Idol.

Giải trí