Châu Khải Phong phá vỡ mọi kỷ lục livestream của tất cả sao Việt.

Giải trí